הדגמות

הפעל את המצגת המענינת אותך:

מצגת על מודול תורמים

סיור קצר על ניהול התורמים בתוכנת עסקים.

מצגת הדגמה מערכת תרומות

מצגת על פתיחת כרטיס

אופן פתיחת כרטיס בתוכנת עסקים.

מצגת הדגמה מערכת תרומות

דוחות בתוכנת עסקים

הפקת דוח בתוכנת עסקים.

מצגת הדגמה מערכת תרומות

ניהול פריטים

אפשרות ניהול פריטים בתוכנת עסקים.

מצגת הדגמה מערכת תרומות